www.jarnvag.ch

Skåne

På detta blad är allt samlat som har med Skåne att göra

NYTT: Falsterbobanan Nyupplaga med smärre ändringar/tillägg

              Simrishamnsbanan - Kompletterad med anslutning till Lund

              Kristianstad - Åhus - Nytt med upphöjd järnväg genom Kristianstad

 

Simrishamnsbanan - Eget förslag till återuppbyggnad Malmö - (Lund -) Sjöbo - Tomelilla

Kristianstad - Åhus - Eget förslag till återupptagen persontrafik

Falsterbobanan - Eget förslag till återuppbyggnad

Tågstrategi 2037 - från Skånetrafiken

Stråkanalys av prioriterade stråk med buss i Skåne  - Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030

Lätt spårtrafik i Skåne - en inledande studie (maj 2007)

 

8. mars 2021

Birger Tiberg, civ. ing.,     E-post: birger.tiberg (tecken för at) bluewin.ch