www.jarnvag.ch

Förbindelsen Göteborg - Oslo

 

På denna sida presenteras länkar till dokument rörande förbättring av förbindelsen mellan Göteborg och Oslo

 

NYTT  Delstudien Halden-Kornsjö med förgrening till Skee uppdaterad.

 

Länk till Västtågsutredningen - i avsnitt 3.1 behandlas Norge-Vänernbanan

En sammanfattande broschyr över uppgradering av Halden-Göteborg

Den sammanfattande rapport broschyren ovan bygger på

Delstudie över uppgradering av Kornsjö-Öxnered(-Göteborg),

Delstudie över ny linje Halden-Kornsjö med förgrening till Skee

En rapport från Magnus Sandgren rörande förbindelsen Göteborg-Oslo

Halden-Trollhättan:  Förslag till tidtabell med sex regiontågpar

En rapport från Göran Sandström rörande förslag till Bohusbanans upprustning

Uddevalla-Trollhättan: Förslag till utbyggnad för direkta regiontåg

Intresseföreningen Dalslandspendel: http://dalpendel.nu

Länk till 8 million city med referenser

 

Sidan uppdaterad senast 29 okt 2018