www.jarnvag.ch

Förbindelsen Göteborg - Oslo

På denna sida presenteras länkar till dokument rörande förbättring av förbindelsen mellan Göteborg och Oslo

NYTT  Länkarna på denna sida har flyttats om för bättre överskådlighet

Broschyr över uppgradering av Halden-Göteborg

Sammanfattande rapport som broschyren ovan bygger på

Kornsjö-Öxnered, delstudie över uppgradering

Halden-Kornsjö med förgrening till Skee, delstudie av en ny linje

Uddevalla-Trollhättan, förslag till utbyggnad för direkta regiontåg

Trollhättan - Göteborg, utbyggnad till fyra spår  

Förslag till tidtabell med sex regiontågpar Halden-Trollhättan: 

Rapport från Magnus Sandgren rörande förbindelsen Göteborg-Oslo

Bohusbanans upprustning, förslag från Göran Sandström

Länk till 8 million city med referenser

Intresseföreningen Dalslandspendel

 

Sidan uppdaterad senast 30. aug. 2021

 

iddalen    idefjorden    kornsjo-rostock