www.jarnvag.ch

Göteborg - Västlänken

.

.

På denna sida finns ett urval länkar till hemsidor som berör Västlänken i Göteborg

 

Sammanfattning av överklaganden till regeringen angående Västlänken

Mark- och miljödomstolens, på Vänersborgs tingsrätt, yttrande 2016-05-02 om Västlänken innehåller begäran om 14 kompletteringar. Sammanfattning av yttrandet från Värmby Consulting.

Göteborgs Kultur- och Miljöarv kritiserar i en debattartikel de ökade utsläppen vid bygget av Västlänken, Göteborg stads yttrande och Trafikverkets rapport angående utsläppen 

Kort beskrivning av farorna med att bygga Västlänken i leran under Göteborg, med länkar, film om Götaraset 1957.

Trafikverkets egen hemsida om Västlänken

Länsstyrelsens yttranden betr. Västlänken aug 2015 och feb 2016

Stoppa Västlänken nu - aktuella teman om Västlänken, sidan uppdateras flera ggr i veckan

Framtid Göteborg - bl.a. information om konsekvenserna vid bygget av Västlänken

Tre stationer - eget alternativ till västlänken

Centalstation Gårda - Gårdagruppens alternativ till Västlänken

Göteborg Ö - Mikael Bigerts alternativ till Västlänken

Lejonlänken - Hans Jörgensens alternativ till Västlänken

Det finns ytterliggare alternativ till Västlänken, bl.a. Trafikverkets eget "Förstärkningsalternativet", till vilket det tyvärr inte gått att få närmare information, varken från TrV eller från annat håll

Stuttgart 21 - Omdiskuterat tågtunnelbygge under Stuttgart

.

Sidan uppdaterad senast 30 mars 2017