www.jarnvag.ch

Göteborg - Västlänken

.

NYTT:  "Förstärkningsalternativet" från Trafikverket finns kort beskrivet i en Analys 2012 från Chalmers, kapitel 6

Planbeskrivning Västlänken 1 dec 2014

Sammanfattning av överklaganden till regeringen angående Västlänken

Mark- och miljödomstolens, på Vänersborgs tingsrätt, yttrande 2016-05-02 om Västlänken innehåller begäran om 14 kompletteringar. Sammanfattning av yttrandet från Värmby Consulting.

Göteborgs Kultur- och Miljöarv kritiserar i en debattartikel de ökade utsläppen vid bygget av Västlänken, Göteborg stads yttrande och Trafikverkets rapport angående utsläppen 

Kort beskrivning av farorna med att bygga Västlänken i leran under Göteborg, med länkar, film om Götaraset 1957.

Trafikverkets egen hemsida om Västlänken

Länsstyrelsens yttranden betr. Västlänken aug 2015 och feb 2016

Stoppa Västlänken nu - aktuella teman om Västlänken, sidan uppdateras flera ggr i veckan

Framtid Göteborg - bl.a. information om konsekvenserna vid bygget av Västlänken

Tre stationer - Mitt eget alternativ till Västlänken

Centalstation Gårda - Gårdagruppens alternativ till Västlänken

Göteborg Ö - Mikael Bigerts alternativ till Västlänken

Lejonlänken - Hans Jörgensens alternativ till Västlänken 

Det finns ytterliggare alternativ till Västlänken, bl.a. flera med spår över nuvarande centralstation.

Stuttgart 21 - Omdiskuterat tågtunnelbygge under Stuttgart

.

Sidan uppdaterad senast 30 juni 2017

Birger Tiberg