www.jarnvag.ch

Göteborg - Västlänken

NYTT:  Farorna med att bygga i Lera - kompletterad med en film om ett ras i Norge 1978

              Artikel i SVT: Västlänken drabbas av förseningar – oklart hur stora de blir | SVT Nyheter  kan bli rättssak

              Ny artikel i SVT:   Trafikverket erkänner: Vet inte vad Västlänken kommer att kosta | SVT Nyheter och inte heller när den skall stå färdig   

              Stoppa Västlanken nu förmodar att bygget kommer att stoppas om det blir allmänt känt hur illa bygget går

Stoppa Västlänken nu - aktuella teman om Västlänken, Fakta från stoppavastlänken.nu om Västlänken,

Trafikverkets egen hemsida om Västlänken,Planbeskrivning Västlänken 1 dec 2014

Tre stationer - Mitt eget alternativ till Västlänken

Sammanfattning av överklaganden till regeringen angående Västlänken

Mark- och miljödomstolens, på Vänersborgs tingsrätt, yttrande 2016-05-02 om Västlänken innehåller begäran om 14 kompletteringar. Sammanfattning av yttrandet från Värmby Consulting.

Göteborgs Kultur- och Miljöarv kritiserar i en debattartikel de ökade utsläppen vid bygget av Västlänken, Göteborg stads yttrande och Trafikverkets rapport angående utsläppen 

Artikel i GP om att luften i Göteborg blir sämre under bygget av Västlänken,

Kort beskrivning av farorna med att bygga Västlänken i leran under Göteborg, med länkar, film om Götaraset 1957.

Länsstyrelsens yttranden betr. Västlänken aug 2015 och feb 2016

Framtid Göteborg - bl.a. information om konsekvenserna vid bygget av Västlänken

Centalstation Gårda - Gårdagruppens alternativ till Västlänken

Göteborg Ö - Mikael Bigerts alternativ till Västlänken

Lejonlänken - Hans Jörgensens alternativ till Västlänken 

"Förstärkningsalternativet" från Trafikverket finns kort beskrivet i en Analys 2012 från Chalmers, kapitel 6, se även här

Det finns ytterliggare alternativ till Västlänken, bl.a. flera med spår över nuvarande centralstation.

       Stuttgart 21 - Omdiskuterat tågtunnelbygge under Stuttgart, nytt (30 nov 2017)

"Anläggningskostnaden för Västlänken-projektet uppgår till 20 miljarder kronor enligt prisnivå juni 2009" se Trafikverkets Västlänkbeskrivning sidan 131. Då är inte inräknade fördyringar på grund av inflation, projektändringar och oväntade svårigheter vid bygget. Efter ett eventuellt byggstopp är hittills förbyggda pengar (2021 13 mdr kr) tyvärr förlorade.

Jag gissar att Väslänken aldrig kommer att byggas färdigt, utan bygget måste istället stoppas. Det finns flera möjliga orsaker till detta, kanske främst ekonomiska då ytterligare flera tiotals miljarder kr. skulle behövas för att bygga färdigt, pengar som antagligen inte finns! Eller kanske förhindrar omfattande ras i hus att bygget kan fortsätta, t.ex. Hagakyrkan. Andra möjliga orsaker är oöverstigliga bygghinder eller att folk helt enkelt lämnar projektet.m.m.

Västlänken finns på Wikipedia

Sidan uppdaterad senast 31 juli 2023

Birger Tiberg