www.jarnvag.ch

.

NYTT:  Uddevalla-Trollhättan: Förslag till utbyggnad för direkta regiontåg  

              Borås: förslag till dragning av HH-bana genom staden

 

Göteborg-Oslo: länkar till dokument rörande förbindelsen, inkl.uppgradering

Göteborg – förslag Tre stationer som alternativ till Västlänken

Göteborg-Västlänken - Länkar till hemsidor med alterntiv till VL, officella yttranden, m.m.

Järnvägsförordningen , citat ur denna betr. underhåll, nedläggning, överlåtelse

Trafikutvecklingen i Sverige med prognos från Trafikverket

Västerdalsbanan och Örnsköldsvik-Mellansel - förslag till återupptagande av persontrafik

Dellenbanan och Edsbyn-Bollnäs  - förslag till återupptagande av trafik

Karlsborgsbanan - studie och förslag från en konsultgrupp

Lysekilsbanan - egen studie och Vecturas utredning

Halmstad-Nässjö - egen studie och rapport från Per Corshammar

Kinnekullebanan - egen studie och rapport från Ramböll

Styv tidtabell i Schweiz

RBS - tät lokaltrafik på smalspår omkring Bern, Schweiz, liknar Roslagsbanans trafik

Landquart-Davos-banan på Rhätische Bahn i Schweiz

Meterspåriga Vereinalinjen på Rhätische Bahn i Schweiz, också med biltransport under Alperna.

Vinschgaubahn i Sydtyrolen - en berättelse

.

Uppdaterad senast 27 jan 2017

Birger Tiberg, civ. ing.,   E-post: birger.tiberg (tecken f at) bluewin.ch