www.jarnvag.ch

.

NYTT:  Förslaget Halden-Kornsjö, -Skee, nu kompletterad med tidtabell för regiontågen.

 Göteborgs Kultur- och Miljöarv kritiserar i en debattartikel de ökade utsläppen vid bygget av Västlänken, Göteborg stads yttrande och Trafikverkets rapport  

.

Göteborg-Oslo: länkar till dokument rörande förbindelsen, inkl.uppgradering

Göteborg – förslag Tre stationer som alternativ till Västlänken

Göteborg-Västlänken - Länkar till hemsidor med alterntiv till VL, officella yttranden, m.m.

Borås: förslag till dragning av HH-bana genom staden

Borås - Herrljunga: förslag till ökad hastighet och kapacitet, Landvetterbanan

Stångådalsbanan - förslag till förbättrad trafik, länk till Infrastrukturkansliet i Hultsfred.

Halmstad-Nässjö - egen studie och rapport från Per Corshammar

Kinnekullebanan - egen studie och rapport från Ramböll

Järnvägsförordningen , citat ur denna betr. underhåll, nedläggning, överlåtelse

Trafikutvecklingen i Sverige med prognos från Trafikverket

Återupptagande av trafik på ett urval nedlagda banor

Artiklar om järnvägar i Schweiz och Sydtyrolen

Länkar till hemsidor som berör järnväg

.

Uppdaterad senast 31 mars 2017

Birger Tiberg, civ. ing.,   E-post: birger.tiberg (tecken f at) bluewin.ch