www.jarnvag.ch

.

NYTT:  Stångådalsbanan - förslag till förbättrad trafik, länk till Infrastrukturkansliet i Hultsfred.

Hemsidan har organiserats om delvis, men alla dokument och länkar finns kvar.

Förslaget Halden-Kornsjö, -Skee kompletterad med tidtabell för regiontågen.

             

Göteborg-Oslo: länkar till dokument rörande förbindelsen, inkl.uppgradering

Göteborg – förslag Tre stationer som alternativ till Västlänken

Göteborg-Västlänken - Länkar till hemsidor med alterntiv till VL, officella yttranden, m.m.

Borås: förslag till dragning av HH-bana genom staden

Borås - Herrljunga: förslag till ökad hastighet och kapacitet, Landvetterbanan

Halmstad-Nässjö - egen studie och rapport från Per Corshammar

Kinnekullebanan - egen studie och rapport från Ramböll

Järnvägsförordningen , citat ur denna betr. underhåll, nedläggning, överlåtelse

Trafikutvecklingen i Sverige med prognos från Trafikverket

Återupptagande av trafik på ett urval nedlagda banor

 

Artiklar om järnvägar i Schweiz och Sydtyrolen

 

Länkar till hemsidor som berör järnväg

.

Uppdaterad senast 23 mars 2017

Birger Tiberg, civ. ing.,   E-post: birger.tiberg (tecken f at) bluewin.ch