www.jarnvag.ch

.

NYTT:   Dokumentet över trafikutvecklingen är kompletterat med utsläppsvärden för väsxthusgaser och med citat ur Regeringsförklaringarna betr. klimat och järnväg.

     Malung-Sälen - förslag till återuppbyggande   

     Vorschlag Personenverkehr Friedrichshafen - Immenstaad (vid Bodensjön, på tyska)

             

Göteborg-Oslo: länkar till dokument rörande förbindelsen, inkl.uppgradering

Göteborg – förslag Tre stationer som alternativ till Västlänken

Göteborg-Västlänken - länkar till hemsidor med alterntiv till VL, officella yttranden, m.m.

Förslag snabbspårväg till Särö

Borås: förslag till dragning av HH-bana genom staden

Borås - Herrljunga: förslag till ökad hastighet och kapacitet, Landvetterbanan

Stångådalsbanan - förslag till förbättrad trafik, länk till Infrastrukturkansliet i Hultsfred.

Halmstad-Nässjö - egen studie och rapport från Per Corshammar

Kinnekullebanan - egen studie och rapport från Ramböll

Järnvägsförordningen , citat ur denna betr. underhåll, nedläggning, överlåtelse

Trafikutvecklingen i Sverige med prognos från Trafikverket samt CO2-utsläpp

Återupptagande av trafik på ett urval nedlagda banor  (Mellansels-, Dellen-, Västerdals-, Lysekils-, Karlsborgs-banorna, Edsbyn-Bollnäs)

Artiklar om järnvägar i Schweiz och Sydtyrolen

Länkar till hemsidor som berör järnväg

.

Uppdaterad senast 13 dec 2017

Birger Tiberg, civ. ing.,   E-post: birger.tiberg (tecken f at) bluewin.ch